Курик Михаил Васильевич

 

Украинский учёный, исследователь воды. Доктор физико-математических наук, профессор. Заведующий кафедрой молекулярной фотоэлектроники Института физики Украины. Директор Украинского института экологии человека. Автор более 300 научных работ по изучению структуры воды и влиянию на воду различных внешних полевых воздействий.


Институт Физики, ВІДДІЛ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФОТОЕЛЕКТРОНІКИ, сайт:

www.iop.kiev.ua/site/dep/dep_photoelectronic.php


Публикация Вода – естественный детектор космологических ритмов, Украинский институт экологии человека, опубликована здесь:

www.quantmagic.narod.ru/volumes/VOL522008/p2192.html


Публикация Триединство воды, читать можно здесь:

www.quantmagic.narod.ru/volumes/VOL212005/p1166.html


Публикация Дисимметрия – критерий живой воды, здесь:

www.quantmagics.ru/volumes/VOL242005/p4134.html


Об органической воде Пи-вода TARAMA можно прочитать по ссылке:

и также на нашем сайте - Пи-вода


Доктор фіз.-мат. наук
М.В. Курик.

Найважливіші досягнення

  • Закладені основи фізики органічних напівпровідників на Україні, що стало основою розвитку таких нових напрямків фотоелектроніки: електроніка органічних матеріалів та нанофотоелектроніка;
  • експериментально підтверджена універсальна форма довгохвильового крила електронних спектрів поглинання в конденсованих середовищах, як функція енергії фотонів та температури - правило Урбаха, яке є одним із основних оптичних методів вивчення динаміки взаємодії елементарних збуджень в кристалах;
  • вивчена роль екситонів в фотоелектронних явищах молекулярних кристалів, що дало поштовх розвитку нанофотоелектроніки;
  • розвинена фізика топологічних дефектів в рідких кристалах;
  • розроблена рідкокристалічна термографія і клиновидна дегідратація, які заклали основи напрямку фізики рідких кристалів в Інституті;
  • започатковано фізичні дослідження природних ліотропних рідких кристалів, які складають основу зокрема таких нових напрямків як фізика питної води, фізична екологія людини та фізична медицина.